Giúp người học song ngữ

 Giám đốc Chương trình của APIE Pat Abrams sẽ chia sẻ những suy nghĩ và hiểu biết sâu sắc của cô ấy với tư cách là một đồng blogger. Theo dõi các bài đăng của Pat hầu hết các ngày thứ Hai, bắt đầu từ hôm nay.

Vài tuần trước, chúng tôi nhận được một thông báo từ một giáo viên tiểu học ở Austin, yêu cầu APIE đến trường của cô ấy. Cô ấy đã chia sẻ một số thống kê hấp dẫn với chúng tôi: “… trong khi 34% học sinh song ngữ lớp một của chúng tôi đọc dưới cấp lớp, con số đó tăng lên đáng kể vào cuối lớp hai, với 43% học sinh song ngữ đọc dưới cấp lớp.” Giảm gần 10% về trình độ đọc giữa lớp một và lớp hai! Khi so sánh 2nd học sinh xếp loại dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, khoảng cách thành tích là ngang nhau: 34% của người nói tiếng Anh bản ngữ đang đọc dưới cấp lớp so với 43% của học sinh song ngữ. Nếu bạn vẫn chưa lo lắng, hãy nói thêm rằng hơn 80% của học sinh trong trường này là song ngữ.

Hãy tưởng tượng bạn sẽ như thế nào khi trở thành một giáo viên, đối mặt với một lớp học mà gần một nửa số học sinh đang đọc dưới cấp lớp. Hãy tưởng tượng cảm giác trở thành một học sinh lớp hai, ngày càng bị tụt lại phía sau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nó không phải như vậy?

Chỉ với ít nhất một giờ mỗi tuần, các tình nguyện viên của APIE đang giúp học sinh có được các kỹ năng hiểu và thông thạo ngôn ngữ quan trọng cần thiết để đọc ở cấp lớp. Chương trình huấn luyện trong lớp học lớp hai của chúng tôi được cung cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để giải quyết các nhu cầu riêng của học sinh học song ngữ. Sẵn sàng để đăng ký? Ghé thăm trang web của chúng tôi tại:

https://austinpartners.org/classroom_coaching

- Vỗ nhẹ

viVI