Sự kiện

Tham gia với APIE tại các sự kiện cộng đồng tạo ra sự khác biệt.

Austin Marathon

Education is a Marathon, Not a Sprint APIE is honored to be selected as an official Austin Marathon Gives Charity for the 2024 Austin Marathon.

Đọc thêm "

Salute 2023

Chào cờ là một sự kiện thường niên do Austin ISD và Austin Partners in Education tổ chức để vinh danh những thành viên xuất sắc trong nhóm của học khu vì họ đã không ngừng cống hiến

Đọc thêm "
viVI