Tham gia cuộc vui với các Thư viện Công cộng APIE, Univision và Austin

Bạn đã tham gia với chúng tôi trong giờ kể chuyện vào Thứ Hai tại Thư viện Công cộng Austin chưa?

Chương trình bắt nguồn từ mối quan hệ đối tác của chúng tôi với Univision và Thư viện Công cộng Austin, nơi năm thư viện đang tổ chức các giờ kể chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha cho học sinh lớp một đến lớp ba vào thứ Hai lúc 2 giờ chiều. Người quản lý chương trình Huấn luyện lớp học của chúng tôi cho 2ndLớp Đọc (được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha là Compañeros en Lectura) có ở mỗi buổi học và cho biết hôm qua ở Terrazas rất vui. Tác giả René Colato Lainez đã có mặt để chia sẻ từ cuốn sách “Tôi là Rene, cậu bé” và những cuốn sách khác.

Thích đọc sách với con bạn. Hãy thử sách của tác giả René Colato Lainez & #039; vào mùa hè này!

Tham gia cùng chúng tôi ngày 15 tháng 8thứ tự tại Cepeda và tìm hiểu thêm về chương trình (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha) đây trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến việc đọc sách cho trẻ em, vui lòng xem xét tham gia chương trình Huấn luyện trong Lớp học của chúng tôi trong năm học này. Bằng cách tình nguyện chỉ 45 phút, mỗi tuần một lần trong lớp học với 1-3 học sinh, bạn sẽ giúp trẻ cải thiện khả năng nói trôi chảy, hiểu và đọc viết. Đó cũng là một niềm vui cho các tình nguyện viên. Tìm hiểu thêm về 2nd chương trình đọc lớp đây. Chúng tôi cần tình nguyện viên song ngữ! Vui lòng tham dự với chúng tôi.

 

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!