Hội đồng quản trị của chúng tôi

Hội đồng quản trị của APIE bao gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng có chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh.

Gặp gỡ hội đồng quản trị

Rick Whiteley

Cái ghế

Giám đốc điều hành, Cushman & Wakefield

Stephanie Elizalde, Ed.D.

Phó Chủ tịch

Học khu Độc lập Austin, Giám đốc Học khu

Katelyn Lowrey

Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký

Mission Capital, Tư vấn và Accelerator Manager

Doyle Valdez

Thành viên Hội đồng quản trị, Thủ quỹ

Valco Resource Management, Chủ tịch

Catherine Denham

Thành viên Hội đồng quản trị

Wells Fargo, Giám đốc Hỗ trợ Quan hệ Ngân hàng Bán buôn

Pat Forgione, Ph.D.

Thành viên Hội đồng quản trị

Học khu Độc lập Austin, Cựu Giám đốc Học khu

Garrett Groves

Thành viên Hội đồng quản trị

Cao đẳng Cộng đồng Austin, Phó Chủ tịch Hợp tác Kinh doanh và Công nghiệp

Rev. Dr. Daryl L. Horton

Thành viên Hội đồng quản trị

Mt. Zion Baptist Church, Pastor

Dennis Howard

Thành viên Hội đồng quản trị

Charles Schwab, Giám đốc Thông tin

Eric R. Kase

Thành viên Hội đồng quản trị

A+ Federal Credit Union, President/CEO

Angelia McFarland

Thành viên Hội đồng quản trị

Dell Technologies, Director, Product Marketing, Programs & Operations

Sergio Rodriguez

Thành viên Hội đồng quản trị

Marathon Norco Aerospace, Cựu Tổng thống

Trinidad San Miguel, Ed.D.

Thành viên Hội đồng quản trị

Tư vấn giáo dục

Yasmin Wagner

Thành viên Hội đồng quản trị

Austin Independent School District Board of Trustees, District 7, Vice President

Michelle Krejci Wallis

Thành viên Hội đồng quản trị

Học khu Độc lập Austin, Văn phòng Đổi mới và Phát triển, Giám đốc Điều hành

Mark Williams

Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị của Học khu Độc lập Austin, Cựu Chủ tịch Hội đồng

Emily Wright

Thành viên Hội đồng quản trị

Bumble, PR toàn cầu, Quản lý cấp cao

Gilbert Zavala

Thành viên Hội đồng quản trị

Phòng Thương mại & Cơ hội Austin Austin, Phó Chủ tịch Giáo dục & Phát triển Tài năng

Ban cố vấn của chúng tôi

KC Cerny, Ph.D.

Thành viên Ban cố vấn

Phân tích thông tin quản lý, đối tác quản lý

Mark Curry

Thành viên Ban cố vấn

Chủ tịch đã qua, đã nghỉ hưu, Chủ tịch Cộng đồng Ngân hàng Wells Fargo

Richard Rhodes, Ph.D.

Thành viên Ban cố vấn

Cao đẳng cộng đồng Austin, Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Robert Rutishauser

Thành viên Ban cố vấn

Nhóm Cố vấn Thanh niên, Chủ tịch WorkSource

viVI