We are excited to announce our partnership with Austin ISD to implement a new volunteer management platform at austinisd.voly.org. Please note that the current APIE portal will no longer be accepting applications as of June 26.

St. John 5K + Kid's Mile

St. John 5K + Kid's Mile đầu tiên được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 9. Trong khi thời tiết đe dọa hủy bỏ sự kiện, những người tham gia đã xuất hiện trước khi mặt trời mọc với trái tim háo hức. Mọi người dường như cảm kích trước cơn mưa rất cần thiết và vui mừng được trở thành một phần của dịp trọng đại này.

Rất cám ơn Michael Madison vì đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời như vậy! Chúng tôi cũng muốn chào đón những tình nguyện viên mới đã đăng ký tham gia cuộc đua. Chúng tôi rất mong bạn kết nối với các học sinh tại Webb Middle School thông qua chương trình Đối tác trong Toán.

Robbie, Thomas, Megan và Christin

Robbie, Thomas, Megan và Christin

Karolyn & Robbie đang tuyển một tình nguyện viên.

Karolyn & Robbie đang tuyển một tình nguyện viên.

Robbie & Megan đã chuẩn bị sẵn sàng!

Robbie & Megan đã chuẩn bị sẵn sàng!

Karolyn & Điều phối viên Cuộc đua, Michael Madison

Karolyn & Điều phối viên Cuộc đua, Michael Madison

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!

Volunteer registration is closed for most AISD campuses until next school year. Registration will remain open for schools that are seeking volunteers for summer programming.

If you’d like to be notified when registration for APIE’s Mentoring and Math Classroom Coaching programs are open for 2024-2025, sign up to be on our early notification email list!