St. John 5K + Kid's Mile

St. John 5K + Kid's Mile đầu tiên được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 9. Trong khi thời tiết đe dọa hủy bỏ sự kiện, những người tham gia đã xuất hiện trước khi mặt trời mọc với trái tim háo hức. Mọi người dường như cảm kích trước cơn mưa rất cần thiết và vui mừng được trở thành một phần của dịp trọng đại này.

Rất cám ơn Michael Madison vì đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời như vậy! Chúng tôi cũng muốn chào đón những tình nguyện viên mới đã đăng ký tham gia cuộc đua. Chúng tôi rất mong bạn kết nối với các học sinh tại Webb Middle School thông qua chương trình Đối tác trong Toán.

Robbie, Thomas, Megan và Christin

Robbie, Thomas, Megan và Christin

Karolyn & Robbie đang tuyển một tình nguyện viên.

Karolyn & Robbie đang tuyển một tình nguyện viên.

Robbie & Megan đã chuẩn bị sẵn sàng!

Robbie & Megan đã chuẩn bị sẵn sàng!

Karolyn & Điều phối viên Cuộc đua, Michael Madison

Karolyn & Điều phối viên Cuộc đua, Michael Madison

viVI