Một năm mới cho công nghệ!

PIT Hình 1Các chương trình Đối tác trong Công nghệ (PIT) đang hình thành cho một năm mới ở Austin ISD. Dell TechKnow dự kiến sẽ bắt đầu các buổi học sau giờ học vào tuần đầu tiên vào tháng 10, với khoảng 70% trường học đã xác định được giáo viên và không gian cho các chương trình năm nay, và những trường khác đang trên đường đi của họ. Chương trình giảng dạy cập nhật từ Dell sẽ cung cấp cho sinh viên nền giáo dục máy tính mới nhất và như mọi khi, tất cả sinh viên tốt nghiệp TechKnow sẽ nhận được một máy tính và tài khoản Internet miễn phí để sử dụng cho mục đích giáo dục cá nhân của họ.

Sự phát triển mới nhất trong PIT là việc mở rộng các phòng thí nghiệm tân trang máy tính. Với sự giúp đỡ của Intel và người hướng dẫn tận tâm Besty O'Neill, PIT sẽ bổ sung thêm phòng thí nghiệm tân trang cấp trung học đầu tiên tại Trường Trung học Crockett. Chương trình được thiết kế lại như một khóa học kéo dài cả năm ở cấp trung học, với khả năng tân trang từ 300 đến 500 máy tính để phân phối trong suốt chương trình Dell TechKnow và cho những người nhận xứng đáng khác.

Những thay đổi của năm nay đối với chương trình sẽ bao gồm một sự thúc đẩy mới cho các sinh viên tình nguyện trong chương trình Dell TechKnow. Nhiều sinh viên đã rất thích chương trình và muốn tình nguyện giúp đỡ các sinh viên hiện tại. Austin Partners in Education và các đối tác của nó rất vui mừng trước sự cống hiến của những nhà lãnh đạo tương lai này trong lĩnh vực công nghệ máy tính.

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!

Volunteer registration is closed for most AISD campuses until next school year. Registration will remain open for schools that are seeking volunteers for summer programming.

If you’d like to be notified when registration for APIE’s Mentoring and Math Classroom Coaching programs are open for 2024-2025, sign up to be on our early notification email list!