Đang xây dựng

Chào mừng bạn đến với blog Austin Partners in Education (APIE) mới! Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ chuyển blog hiện tại của mình (www.apiementor.blogspot.com) vào tài khoản này. Thông qua blog này, chúng tôi hy vọng chia sẻ tài nguyên và thông tin cho từng chương trình để các tình nguyện viên của chúng tôi có thể dễ dàng truy cập các bản cập nhật mới nhất và tìm hiểu thêm về APIE.

Austin Partners in Education (APIE) là một tổ chức phi lợi nhuận cam kết kết nối cộng đồng và lớp học thông qua các chương trình huấn luyện trong lớp và cố vấn tại trường. Chúng tôi hiện đang chuẩn bị bắt đầu năm học 2009-2010 với một trang web mới và những bổ sung thú vị cho kế hoạch tiếp thị của chúng tôi. Hãy sẵn sàng để gặp Austin Partners in Education trên khắp Austin vào mùa thu này!

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các chương trình của chúng tôi hoặc muốn đăng ký trước để nhận thông tin cập nhật về tình nguyện viên cho năm học 2009-2010, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.austinpartners.org.

viVI