We are excited to announce our partnership with Austin ISD to implement a new volunteer management platform at austinisd.voly.org. Please note that all volunteer registration for VOLY platform will start on August 8th, 2024. Austin ISD's VOLY portal will start accepting applications for specific volunteer and campus programs on August 15th, 2024.

Trang web & Chiến dịch mới ra mắt!

APIE CapMetro Bus 1

Các nhân viên của Austin Partners in Education đã dành phần lớn thời gian của mùa hè để xây dựng lại trang web của chúng tôi và nghiên cứu mức độ tương tác trong Social Media. Chúng tôi vui mừng thông báo về việc ra mắt trang web mới và cải tiến của chúng tôi cùng với chiến dịch tuyển dụng Huấn luyện viên lớp học trên toàn thành phố.

Trang web mới có một giao diện khác, nhưng quan trọng hơn, nó đã được cải thiện chức năng. Chuyên gia Công nghệ của chúng tôi, Edward Furstenau, đã tạo một trang web với chức năng quản lý nội dung dễ dàng truy cập. Giờ đây, mọi nhân viên đều có thể cập nhật trang web mà không cần sự trợ giúp của quản trị viên web! Chúng tôi hy vọng sẽ đăng các bản cập nhật thường xuyên hơn và được mọi người sử dụng trang web phản hồi nhiều hơn, vì vậy hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn!

Nhưng tin tức lớn nhất của chúng tôi là chiến dịch tuyển dụng tình nguyện viên! UT Coach Mack Brown lãnh đạo nhóm Huấn luyện Lớp học Giáo dục của Austin Partners với tư cách là Huấn luyện viên trưởng. Hai năm trước, Thành phố Austin đã thúc đẩy hàng trăm sinh viên đạt được thành công trong học tập bằng cách cam kết với 300 tình nguyện viên trong mô hình đã được chứng minh của APIE về sự tham gia tình nguyện hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo của Huấn luyện viên Brown, các cơ quan tiểu bang, công ty và cộng đồng sẽ tham gia cùng Thành phố Austin để đưa 800 Huấn luyện viên Lớp học vào hơn 100 lớp học vào mùa thu này. Chiến dịch Huấn luyện trong lớp học thú vị này sắp ra mắt khi tôi nhập! Bạn có thể đã thấy biển quảng cáo, bài báo và PSA nhưng nếu bạn chưa thấy, hãy xem PSA mới. APIE chỉ cần đăng ký dưới một nghìn Huấn luyện viên lớp học để dành một giờ mỗi tuần trong các lớp học trên toàn thành phố, thay đổi trò chơi cho học sinh Austin ISD.

Vui lòng cho chúng tôi biết phản hồi của bạn về nỗ lực tuyển dụng mới và quan hệ công chúng của APIE. Chuyển lời về việc tuyển dụng tình nguyện viên cho bạn bè của bạn! Chúng tôi khuyến khích bạn theo dõi chúng tôi trên Twitter, trở thành người hâm mộ trên Facebook, và thêm Blog của chúng tôi vào nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn để giúp bạn nỗ lực!

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!