Khi Tuần lễ Tri ân Giáo viên tiếp tục diễn ra, chúng tôi muốn ghi nhận Nhà vô địch Trung học Cơ sở 2015 của chúng tôi, Cô Kimberly Moctezuma. Bà Moctezuma

Cô Moctezuma, một giáo viên lớp 6 tại Burnet MS, tạo ra một môi trường mà học sinh cảm thấy được tôn trọng và có giá trị, và các tình nguyện viên cảm thấy được chào đón. Cô ấy thực sự hiểu học sinh của mình, và cô ấy biết những tình nguyện viên mà chúng tôi đưa vào lớp học của cô ấy mỗi tuần. Không thất bại, các tình nguyện viên của chúng tôi nói rằng họ thích thú như thế nào khi ở trong lớp học của cô Moctezuma.

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!