Khi Tuần lễ Tri ân Giáo viên tiếp tục diễn ra, chúng tôi muốn ghi nhận Nhà vô địch Trung học Cơ sở 2015 của chúng tôi, Cô Kimberly Moctezuma. Bà Moctezuma

Cô Moctezuma, một giáo viên lớp 6 tại Burnet MS, tạo ra một môi trường mà học sinh cảm thấy được tôn trọng và có giá trị, và các tình nguyện viên cảm thấy được chào đón. Cô ấy thực sự hiểu học sinh của mình, và cô ấy biết những tình nguyện viên mà chúng tôi đưa vào lớp học của cô ấy mỗi tuần. Không thất bại, các tình nguyện viên của chúng tôi nói rằng họ thích thú như thế nào khi ở trong lớp học của cô Moctezuma.

viVI

Volunteer opportunities are now closed for the 2022-2023 school year.

Want to know when volunteer opportunities open up in the fall?

Sign up for our Early Notification list, and you will receive an email alert when we post 2023-2024 school volunteer opportunities.