Habang nagpapatuloy ang Linggo ng Pagpapahalaga ng Guro, nais naming makilala ang aming 2015 Champion sa Middle School, si Ms. Kimberly Moctezuma. Ms Moctezuma

Si Ms. Moctezuma, isang guro sa ika-6 na baitang sa Burnet MS, ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan pakiramdam ng mga mag-aaral ay respetado at pinahahalagahan, at pakiramdam ng mga boluntaryo. Nakikilala niya talaga ang kanyang mga mag-aaral, at nakikilala niya ang mga boluntaryo na dinadala namin sa kanyang silid-aralan bawat linggo. Nang walang kabiguan, sinabi ng aming mga boluntaryo kung gaano sila nasisiyahan sa kanilang silid-aralan ni Ms.Moctezuma.

tlTL

Volunteer opportunities are now closed for the 2022-2023 school year.

Want to know when volunteer opportunities open up in the fall?

Sign up for our Early Notification list, and you will receive an email alert when we post 2023-2024 school volunteer opportunities.