ဖြစ်ရပ်များ

ထူးခြားမှုဖြစ်စေသည့်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရပ်များတွင် APIE နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

Austin မာရသွန်

ပညာရေးသည်မာရသွန်ဖြစ်သည်။ Sprint မဟုတ်ပါ။ APIE အားတရားဝင် Austin Marathon အဖြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အလှူဒါနအဖြစ်ထပ်မံရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ In

ဆက်ဖတ်ရန် "

Salute 2021

Salute သည် Austin ISD နှင့် Austin Partners မှပညာရေးတွင်ကျင်းပသောနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားဖြစ်ပြီးခရိုင်၏ထူးခြားသောအသင်း ၀ င်များကိုသူတို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန် "
my_MMMY