ဖြစ်ရပ်များ

ထူးခြားမှုဖြစ်စေသည့်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရပ်များတွင် APIE နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

Salute 2023

Salute သည် Austin ISD နှင့် Austin Partners မှပညာရေးတွင်ကျင်းပသောနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားဖြစ်ပြီးခရိုင်၏ထူးခြားသောအသင်း ၀ င်များကိုသူတို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန် "
my_MMMY

Volunteer opportunities are now closed for the 2022-2023 school year.

Want to know when volunteer opportunities open up in the fall?

Sign up for our Early Notification list, and you will receive an email alert when we post 2023-2024 school volunteer opportunities.