Austin Marathon

Giáo dục là một cuộc thi Marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút

APIE vinh dự một lần nữa được chọn làm tổ chức từ thiện Austin Marathon chính thức Trao tặng cho năm 2021! Vào năm 2020, chúng tôi đã quyên góp được hơn $30.000 thông qua đội ngũ gây quỹ, tình nguyện viên và các nhà tài trợ! Của chúng tôi Trang gây quỹ năm 2021 hiện đang phát trực tiếp. Tham gia nhóm gây quỹ của chúng tôi là một cách tuyệt vời để hỗ trợ APIE trong vòng kết nối bạn bè và gia đình của bạn. Nếu bạn đăng ký để chạy, đăng ký của bạn sẽ có hiệu lực trong ba năm tới nếu sự kiện trực tiếp vào ngày 25 tháng 4 không được tổ chức, mặc dù bạn không cần phải là người chạy để có mặt trong đội. $10.000 đầu tiên quyên góp được sẽ được Moody Foundation xứng đáng một cách hào phóng. Mọi đóng góp đều có giá trị! Tìm hiểu thêm và đăng ký trên trang gây quỹ của chúng tôi. Cảm ơn sự hỗ trợ và nỗ lực của bạn thay mặt cho APIE và 2.500 sinh viên mà chúng tôi phục vụ mỗi năm.

Mở cửa cho sinh viên Austin

Món quà của bạn mang đến cho học sinh những kỹ năng và sự tự tin để thành công trong đại học, sự nghiệp và cuộc sống.

viVI