Mga Kuwento ng Volunteer: Mga Kasosyo sa Pagbasa

Ang mga kwentong boluntaryo ngayong linggo ay nagmula kay Adana Barry, a Classroom Coach para sa Mga Kasosyo sa Pagbasa!

Suriin ang kwento ni Adana sa ibaba, at huwag kalimutang isumite ang iyong mga kwento dito.

Ano ang espesyal sa Classroom Coaching bilang isang karanasan sa boluntaryo?

Gusto kong tulungan ang mga tao at lalo na ang mga bata na nangangailangan ng karagdagang tulong sa larangan ng pagbabasa. Gusto ko ring makita ang ilaw ng kanilang mukha pagdating sa aking silid-aralan. Pinaparamdam sa akin na espesyal ako bilang isang boluntaryo.

Mangyaring ibahagi ang isang anekdota o di malilimutang sandali na naibahagi mo sa iyong mga mag-aaral.

Nagsimula ako sa dalawang mag-aaral at pinangalanan namin ang aming koponan - Team Gingerbread. Sa tuwing magkikita kami, ilalagay ko ang aking kamay sa mesa at ang kanilang dalawang maliit na kamay ay sasali sa aking kamay, at sasabihin namin lahat na magkakasabay, "Team Gingerbread". Pagkatapos ay may ilang mga pagbabago sa aking pangkat mula nang lumipat ang isa sa aking mga mag-aaral sa ibang paaralan at ang iba ay hindi nangangailangan ng tulong sa pagbabasa. Binigyan ako ng ibang mag-aaral at talagang siya ay isang nagpupumilit na mambabasa at nakinabang mula sa isa-isang pansin. Mula sa unang sandali na nagkita kami, masasabi kong ang kanyang problema ay hindi palabigkasan, ngunit ito ang kumpiyansa. Nagtulungan kami at tinitiyak kong hahayaan ko siyang magkaroon ng mga laro na maaari naming maglaro nang sabay-sabay habang nagsasanay ng pagbabasa.

Ang huling session na ito bago ang break ng spring ay talagang hindi malilimutan. Naglaro kami ng tic tac toe at masasabi mong nasiyahan talaga siya. Nababasa niya ang isang lalo na mahirap na salita, at narinig kong sinabi niya (sa ilalim ng kanyang hininga) "Nakababasa ako". Kaya, pagkatapos naming pag-usapan ang tungkol sa lahat ng mga nakakatuwang bagay na gagawin niya para sa break ng tagsibol, iminungkahi ko na tumingin siya sa salamin tuwing umaga at sabihin sa sarili, "Nakababasa ako". Ngumiti siya at nag-five five kami sa isa't isa habang papalabas na ako ng pintuan. Habang tinitipon niya ang kanyang mga libro, narinig ko siyang nagsasanay ng parirala: "Maaari Kong Magbasa". Talagang kinalabit ng puso ko.

Paano nakaapekto sa iyong buhay ang Classroom Coaching?

Pakiramdam ko ay napaka kapaki-pakinabang at kapaki-pakinabang; at nararamdaman ko rin na sa pagtatapos ng araw, makakauwi rin ako at matulungan ang aking nakababatang anak na babae na magbasa.

Salamat sa nakapagpapatibay na kwento, Adana!

Kung interesado ka sa coaching sa silid-aralan, mangyaring suriin ang Pahina ng Pagtuturo sa Classroom para sa isang listahan ng mga programa. Huwag kalimutan na isumite ang iyong mga kwentong nagboboluntaryo, at abangan ang isa pang post sa susunod na linggo!

tlTL