Due to maintenance, please register on desktop devices only.

Bakit Bigyan?

Mula noong 2004, ang Austin Partners in Education ay nakaapekto sa buhay ng libu-libong mga mag-aaral na Austin ISD sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa pagtuturo at pagtuturo.

Hindi namin magagawa ang mahalagang gawaing ito nang wala ka!

0

Mga Mag-aaral na Tuturuan at Magturo Bawat Taon

Mag-donate Ngayon

Bilang isang mapag-isa na 501 (c) 3, umaasa ang APIE sa labas ng suporta mula sa mga indibidwal, negosyo, at pribadong pundasyon upang maghatid ng higit sa 2,500 mga mag-aaral na Austin ISD bawat taon. Ang iyong mga donasyon ay tumutulong sa amin na mapanatili at patuloy na palaguin ang aming mga programa na nagbabago sa buhay ng mga mag-aaral.

tlTL
alert-icon-1559 (1)

Your support of schools is valued.  Due to maintenance, please register on desktop devices only. Thank you for your patience and understanding.