Buwan ng Pagpapahalaga ng Boluntaryo!

Ang Abril ay Buwan ng Pagpapahalaga ng Volunteer, at nais naming kunin ang opurtunidad na ito upang pasalamatan ang lahat ng aming kamangha-manghang mga coach sa silid-aralan! Tuwing linggo ngayong Abril ay magpo-post kami ng mga kuwento mula sa mga boluntaryo tungkol sa kanilang mga karanasan sa silid-aralan. Narito ang ilang mga paraan upang maibahagi ang iyong mga kwento:

-Sagutin ang ilang mga katanungan dito.
Sundan kami sa Twitter at isama ang #apie sa iyong mensahe.
-Post ang iyong mga kwento sa Austin Partners in Education Pader sa Facebook.

Inaasahan namin ang pagdinig at pagbabahagi ng iyong mga nakasisiglang kwento sa buwang ito!

tlTL