Pagkuha ng Maagang Kamalayan at Handa para sa mga Programa ng undergraduate

Pagtuturo sa Akademikong at Suporta sa Mag-aaral

Ano ang GEAR UP?

Ang GEAR UP ay nangangahulugan ng Pagkuha ng Maagang Kamalayan at Handa para sa mga Programa ng undergraduate.

Ang programa ng GEIE UP ng APIE ay naghahatid ng maliit na pangkat ng pagtuturo at hindi pormal na pagsasanay sa mga kampus ng GEAR UP. Nagbibigay ang aming mga guro ng APIE ng karagdagang pagtuturo sa pagbabasa, pagsulat, at matematika sa araw sa lahat ng mga paaralan na pinaglingkuran Bigyan ng Austar ISD ng GEAR UP.

Teaming Up para sa Tagumpay sa Akademikong Mag-aaral

Ang Austin ISD ay iginawad ang isang gantimpala ng GEAR UP noong 2017 para sa Klase ng 2024. Ito ay isang pitong taong pederal na gawad mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estados Unidos na nagtataguyod ng kahandaan at tagumpay sa kolehiyo sa pamamagitan ng maraming mga diskarte at aktibidad.

Simula sa tagsibol ng 2018, ang Austin Partners in Education ay nagbigay ng pagtuturo ng akademiko sa mga mag-aaral sa mga kampus ng GEAR UP. Ang APIE at AISD ay nakikipagtulungan sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa pagtuturo, disenyo ng programa, at pagpapatupad. Habang lumilipat ang Klase ng 2024 sa high school, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng APIE at AISD ay magpapatuloy habang tinitiyak namin na ang mga mag-aaral ng GEAR UP ay handa na upang makapagtapos ng kolehiyo.

tlTL