AmazonSmile cho APIEAmazonSmile là một cách đơn giản và tự động để bạn hỗ trợ APIE mỗi khi bạn mua sắm với Amazon mà bạn không phải trả phí.

Đơn giản chỉ cần đi đến smile.amazon.com và đăng nhập bằng thông tin tài khoản Amazon hiện có của bạn. Từ đó, bạn có thể chọn APIE làm tổ chức từ thiện để nhận đóng góp và AmazonSmile sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn mỗi khi bạn đăng nhập!

Quỹ AmazonSmile tặng 0,5% giá mua cho APIE!

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!