AmazonSmile cho APIEAmazonSmile là một cách đơn giản và tự động để bạn hỗ trợ APIE mỗi khi bạn mua sắm với Amazon mà bạn không phải trả phí.

Đơn giản chỉ cần đi đến smile.amazon.com và đăng nhập bằng thông tin tài khoản Amazon hiện có của bạn. Từ đó, bạn có thể chọn APIE làm tổ chức từ thiện để nhận đóng góp và AmazonSmile sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn mỗi khi bạn đăng nhập!

Quỹ AmazonSmile tặng 0,5% giá mua cho APIE!

viVI

Volunteer opportunities are now closed for the 2022-2023 school year.

Want to know when volunteer opportunities open up in the fall?

Sign up for our Early Notification list, and you will receive an email alert when we post 2023-2024 school volunteer opportunities.