Tại sao chúng tôi cung cấp đọc huấn luyện trong lớp học đến 2nd cấp? Tại sao không phải là 3rd, 4thứ tự, hoặc 5thứ tự điểm số?

APIE's 2nd Các chương trình Huấn luyện trong Lớp học Reading và Compañeros en Lectura đang làm việc để đưa học sinh lên lớp 3rd cấp. Nghiên cứu giáo dục hàng đầu ủng hộ kết luận rằng phần lớn học sinh không biết đọc ở lớp 3 gặp khó khăn trong việc học tập (Double Jeopardy: Kỹ năng đọc ở lớp ba và ảnh hưởng của nghèo đói đến việc tốt nghiệp trung học như thế nào, 2012).

Kết quả của một nghiên cứu dọc gần 4.000 học sinh cho thấy rằng những người không đọc thông viết thạo ở lớp ba có nguy cơ bỏ học mà không có bằng tốt nghiệp cao hơn bốn lần so với những người đọc thành thạo. ”

-Nguy hiểm gấp đôi

Một nghiên cứu trên 382 học sinh từ mẫu giáo đến lớp ba của các nhà nghiên cứu Canada cho thấy rằng khoảng cách giữa những người đọc mạnh mẽ và khó khăn tăng lên khi trẻ lớn hơn (Đã xác nhận cảnh báo sớm, bởi Annie E. Casey Foundation). Các điểm dữ liệu cho thấy những độc giả gặp khó khăn khi bắt đầu nghiên cứu sẽ tụt lại xa hơn so với các bạn cùng lứa, những người đang đọc ở cấp lớp, khi nghiên cứu tiến triển.

Trong 2nd lớp, trẻ em nên chuyển từ học đọc sang đọc để học. Bằng cách giúp các em đạt được khả năng đọc hiểu và trôi chảy ở cấp lớp, Huấn luyện Lớp học Đọc hiểu và Compañeros en Lectura của APIE đang tăng khả năng những học sinh này sẽ tiếp tục tốt nghiệp trung học.

Dựa theo Đã xác nhận cảnh báo sớm, có “mối liên hệ giữa việc không đọc thông viết thạo vào cuối năm lớp ba, những khó khăn liên tục trong học tập ở trường, không thể tốt nghiệp trung học đúng hạn và cơ hội thành công về kinh tế sau này trong cuộc sống.”

Mục tiêu cuối cùng của tất cả các chương trình của APIE là cung cấp cho học sinh Austin ISD sự chuẩn bị cần thiết để thành công ở bậc trung học và cao hơn nữa, bao gồm cả đại học và nghề nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách bắt đầu sớm, ở lớp hai, chúng tôi có thể thúc đẩy cơ hội thành công trong học tập của những đứa trẻ này và do đó trao quyền cho chúng để cải thiện tương lai kinh tế của chúng.

viVI

Volunteer opportunities are now closed for the 2022-2023 school year.

Want to know when volunteer opportunities open up in the fall?

Sign up for our Early Notification list, and you will receive an email alert when we post 2023-2024 school volunteer opportunities.