Due to maintenance, please register on desktop devices only.

Tháng Giêng là Tháng Cố vấn Quốc gia

Vào ngày 3 tháng 1rd, Tổng thống Barack Obama đã ban hành một tuyên bố chỉ định tháng Giêng là Tháng Cố vấn Quốc gia. “Mỗi ngày, các cố vấn giúp những người Mỹ trẻ tuổi đối mặt với những thách thức khi trưởng thành. Bằng cách thiết lập một

ảnh của Giám đốc Thành phố Marc Ott cố vấn

Giám đốc Thành phố Marc Ott đã cố vấn với Austin Partners in Education trong vài năm.

tấm gương tích cực và chia sẻ thời gian, kiến thức và kinh nghiệm của họ, những người cố vấn đóng một vai trò thiết yếu trong việc chuẩn bị cho thanh niên của đất nước chúng ta cho một tương lai tươi sáng. Trong Tháng Cố vấn Quốc gia, chúng tôi tôn vinh những đóng góp của tất cả những người đã xây dựng một môi trường hỗ trợ cho thế hệ tiếp theo, và chúng tôi muốn mở rộng các cơ hội cố vấn trên khắp đất nước của chúng tôi, ”ông nói.

 Cố vấn không yêu cầu kỹ năng đặc biệt, chỉ cần khả năng lắng nghe và mang lại tình bạn, hướng dẫn và khuyến khích một người trẻ. Có bằng chứng chắc chắn rằng các chương trình cố vấn hiệu quả có thể cải thiện hành vi học tập, giảm tỷ lệ sử dụng chất kích thích và giảm tỷ lệ bỏ học.

 Austin Đối tác trong giáo dục hiện có 800 cố vấn phục vụ sinh viên Austin. Người cố vấn được đào tạo về các cách thu hút học sinh của họ và tạo điều kiện cho một mối quan hệ lâu bền có tác động tích cực đến thái độ của học sinh về trường học và tương lai của họ.

Hôm nay, vào Ngày Martin Luther King, bạn sẽ không cam kết trở thành một người cố vấn cho một sinh viên Austin?

 Pat Abrams,

Giám đốc điều hành

viVI
alert-icon-1559 (1)

Your support of schools is valued.  Due to maintenance, please register on desktop devices only. Thank you for your patience and understanding.