Sa Spotlight - Alejandro Dominguez

 Mayroong isang bagong profile ng boluntaryo sa aming Spotlight pahina Mangyaring maglaan ng sandali at kilalanin si Alejandro Dominguez, isang 6ika grade Reading Classroom Coach. Suriin din ang kanyang video mula sa pahina ng Spotlight.

boluntaryong si Alejandro DominguezNakilala ko si Alejandro habang nasa sesyon ng pagsasanay sa Classroom Coaching. Lahat ng nagtatrabaho sa Austin Partners in Education ay nagbuboluntaryo din. Nag-sign up ako para sa grade 6 na Pagbasa ng Classroom Coaching.

Habang nagsimula ang pagsasanay, nahanap ko ang aking sarili na isang kumbinasyon ng kinakabahan at nasasabik sa karanasan, hindi sigurado kung ano mismo ang aasahan. Ang dalawang oras na pagsasanay ay talagang naglalakad sa isang tao sa proseso ng hakbang-hakbang na hakbang. Nalaman namin ang tungkol sa aming papel, kung paano 6ika tinitingnan ng mga grader ang mundo, at kung paano makipag-ugnay sa kanila para sa pinakamahusay na mga kinalabasan. Dinala din kami ng aming tagapaghusay ng programa na si Jannette sa pamamagitan ng aming notebook sa kurikulum na ginagamit namin bawat linggo kasama ang mga bata.

Si Alejandro ay nasa kaparehong mesa para sa akin para sa pagsasanay, kaya't nasa iisang grupo kami pagdating ng oras na mag-role play bilang ika-6 na baitang. Marami akong natutunan sa karanasang iyon habang ginampanan ni Jannette ang bahagi ng coach kasama kaming 'mga bata'. At, nagtawanan kami. Nagtatapos na pareho tayong nakakatawa bilang 6ika mga grade.

Si Alejandro ay isang coach sa pangalawang taon, at mabait na nag-alok ng mga obserbasyon at payo na nagpatibay sa aking kumpiyansa at pag-unawa. Pagkatapos ng pagsasanay, ang mga boluntaryo ay pumunta sa paaralan ng ilang araw bago ang unang sesyon ng coaching at makilala ang guro. Nandoon din si Alejandro sa araw ding iyon, sumusuporta at maasahin sa mabuti tulad ng dati.

At, habang ang sampu sa amin ay nakatayo sa labas ng pintuan ng silid-aralan sa aming unang araw bilang mga totoong buhay na Coach, ngumiti lamang siya at pinag-usapan kung paano kaming lahat lalabas sa pintuang iyon sa loob ng 45 minuto na nakangiti tungkol sa kung gaano kahusay ang pakiramdam ng karanasan. Tama siya, syempre. Hindi ko pa nakikita ang isang pangkat ng mga may sapat na gulang na nagniningning na mga butil na tulad namin noong unang araw. Tila lumalabas kaming nakangiti tuwing. Iiwan ka nito ng kaalamang ginagawa mong pagkakaiba.

Nagtatagpo ang mga coach ng lima hanggang sampung minuto bago at pagkatapos ng bawat sesyon upang suportahan ang bawat isa at magbahagi ng mga ideya. Si Alejandro ay patuloy na magtuturo sa akin bilang isang coach habang nagtutulungan kami sa silid aralan para sa isang taon. Mahusay na maitaguyod ang mga pakikipag-ugnay sa mga bata, ngunit talagang maayos din upang makabuo ng pakikipagkaibigan sa iba pang mga coach na tulad niya, LouAnn, Victor, Madeline at lahat.

tlTL