Tình nguyện tại trường Austin ISD

Trợ giúp Giải quyết Nhu cầu của Khuôn viên Trong suốt Năm học

Bạn có thể làm nên điều khác biệt

Bạn có muốn giúp giải quyết các nhu cầu tại một cơ sở Austin ISD cụ thể không? Các Tình nguyện viên của Trường AISD có thể chọn nhiều cơ hội khác nhau, từ hỗ trợ lớp học và tổ chức các sự kiện của trường để phục vụ như một người đi kèm chuyến đi thực tế hoặc giúp chào đón khách đến thăm tại văn phòng. Austin ISD giám sát các cơ hội tình nguyện này, nhưng APIE xử lý việc kiểm tra lý lịch. Truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi cho các câu hỏi về kiểm tra lý lịch. Việc quản lý từng cơ hội này dựa trên khuôn viên trường. Theo dõi trường liên quan đến cơ hội tình nguyện của bạn.

Cơ sở tham gia

Giữ an toàn cho sinh viên và khuôn viên trường với khoản đóng góp của bạn

Mỗi năm, chúng tôi phải chịu gần $40.000 chi phí đăng ký và xử lý lý lịch. Là một tổ chức phi lợi nhuận, mỗi đô la đều có giá trị. Việc trang trải chi phí kiểm tra lý lịch của bạn đảm bảo rằng mỗi đô la chúng tôi nhận được sẽ trực tiếp hỗ trợ sinh viên. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của bạn với bất kỳ số tiền nào.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Đăng ký làm tình nguyện viên và bắt đầu giúp đỡ sinh viên Austin ngay hôm nay!

viVI