Pag-alala kay G. Allison (bahagi dalawa)

Inihatid ako ni G. Allison mula sa pagkakuha ng pang-edukasyon ng aking 6ika grade year. Alam niya na kailangan ko ng mas maraming hamon kaysa sa pagbibigay ng klase na ito at nakakita ng mga alternatibong malikhain para mapanatili akong nakikipag-ugnayan. Sa halos buong taon ay pinapunta niya ako upang maging katulong ni Miss Raab sa klase ng Espesyal na Ed. Hindi bababa sa lingguhan, pupunta ako sa kabilang dulo ng hall upang magbasa sa kanyang mga anak. Bagaman ang mga kwentong nabasa ko ay mas mababa sa aking kakayahang pang-akademiko, ang trabaho ay mahalaga. At ako lang ang mag-aaral sa paaralan na ipinagkatiwala dito.

Pagkatapos, gumawa si G. Allison ng isang bagay na nagbago sa aming buong klase. Sa palagay ko nagsimula ito bilang isang panunuya sa palaruan: ang isa sa mga matalinong bata ay tinawag kaming dummies. Isang batang lalaki sa aming klase ang umatras. "Oh oo? Taya ko na kayang talunin ka ni Pat sa isang paligsahan ng matalinong araw. "

Makalipas ang ilang sandali, inihayag ni G. Allison na magkakaroon kami ng isang bee ng spelling. Ang aming klase laban sa mga matatalinong bata. Inilagay niya kami sa pagsasanay. Kabisado namin ang mga listahan ng salita at gumawa ng mga drill at pagsasanay ng mga bees. Ang palaruan sa recess ay puno ng pagmamayabang at mga pagyayosi. Sa araw ng paligsahan ay nasasalo ang tunggalian.

Sa pamamagitan ng pagtulak ng mga mesa, humarap ang aming dalawang klase. Isa isa kaming humakbang sa pagbaybay. Halos kalahati sa bawat panig ang nakapasok sa unang pag-ikot. Pumunta ulit kami. At muli. Ako ang huling tumayo para sa aming klase. Humarap ako kay Leonard, ang brainiac ng klase ni G. Bell. Kumalabog ang tiyan ko habang pinupunasan ang mga pawis na pawis sa gilid ng palda ko. Ang aking buong klase ay nagpapasaya para sa akin, nakasalalay sa akin upang patunayan ang isang punto.

Nakalulungkot, hindi ko maalala kung paano ito natapos. Hindi bale. Para sa ilang mga linggong iyon, alam namin ng aking mga kaklase na sapat kaming matalino upang labanan laban sa mga pinakamatalinong bata. Nagtatrabaho kami bilang isang koponan patungo sa isang isahan, layunin sa akademiko. Pinatunayan namin na hindi kami ang dummies na akala ng lahat sa amin.

Hinimok kami ni G. Allison na iunat ang aming mga sarili. Ipinakita niya sa amin kung paano hamunin ang mga stereotype at mapagtagumpayan ang aming sariling mga hinihintay na limitasyon. Naniniwala siya sa amin, binigyan kami ng kumpiyansa at nagtanim ng pagmamalaki sa aming mga nagawa. At pagkatapos ng lahat ng mga taon, siya lamang ang guro na ang impression na dala ko pa rin.

Sino ang iyong mahusay na mga guro? Sabihin sa amin ang iyong kwento ng mga guro at mentor na may epekto, at binago ang iyong buhay.

Sumulat sa akin sa pabrams@austinpartners.org

Pat Abrams, Executive Director

tlTL
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!

Volunteer registration is closed for most AISD campuses until next school year. Registration will remain open for schools that are seeking volunteers for summer programming.

If you’d like to be notified when registration for APIE’s Mentoring and Math Classroom Coaching programs are open for 2024-2025, sign up to be on our early notification email list!