Mentor at Helicopters

Ang pagiging isang tagapagturo, kapag nagawa nang maayos, ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isang bata na isaalang-alang ang imposible; tulad ng paglipad ng isang helicopter. Sa Reilly Elementary School, ginagawa iyon ng isang natatanging pakikipagsosyo sa Kagawaran ng Kaligtasan ng Publiko. Bawat taon higit sa 85 mga empleyado ng DPS ay nag-sign up upang magturo ng mga mag-aaral sa lingguhan, isang-sa-isang pagpupulong. Ang mga ito ay mga huwaran, mapagkakatiwalaang tagapayo, at matalik na kaibigan. Ang mga ito ay tahimik na bayani, na, tulad ng mga maliliit na bato na itinapon sa isang pond, hindi kailanman nakikita ang mga ripples na ginawa nila, na hinahawakan ang buhay ng mga mag-aaral, pamilya at pamayanan kung saan sila naglilingkod. Iyon ay, hanggang sa ma-host ang kanilang taunang Helicopter Party!

Isang paraan na ang Reilly / DPS mentor partnership maaariipakita ang epekto nito ay sa pamamagitan ng taunang Helicopter Party. Makikita sa lahat na dumadalo sa pagdiriwang ay ang pangako at pagmamahal na mayroon ang mga mentor na ito para sa kanilang mga mag-aaral. Ang bawat empleyado ng DPS ng Mayo ay nagpaplano ng isang partido bilang isang pangwakas na kaganapan sa pagtuturo para sa taon. Nagdidisenyo sila ng mga t-shirt at inaanyayahan ang kanilang mga mag-aaral at ilan sa mga kawani ng paaralan na nagtatrabaho kasama ang mentor program. Ang kaguluhan sa paaralan ay nakikita habang papalapit na ang araw. Sa araw ng pagdiriwang, ang mga tagapagturo ay magkakasamang naglalakad mula sa mga kalapit na tanggapan ng DPS patungo sa paaralan upang kunin ang kanilang mga singil. Pagkatapos ang mga mag-aaral at kanilang mga tagapagturo, kasama ang ilan sa mga guro, kawani at tagapangasiwa ay lumakad sa mga patlang ng mga tanggapan ng DPS upang ipagdiwang. Mga kotse ng pulisya, ambulansya, trak ng bumbero, at oo, isang helikopter ang ipinakita, inaanyayahan ang mga bata na galugarin at magpanggap. Pagkain, laro, at lobo ang bilog na mala-karnabal na kapaligiran.

Ngunit ito ay higit pa sa isang play-date. Ang mga mata ay may pagkamangha, ang mga batang mag-aaral ay nakasaksi mismo kung ano ang ginagawa ng kanilang mga tagapagturo sa labas ng kanilang mga pagbisita sa kanilang paaralan; nalaman nila ang pangako ng kanilang mga tagapagturo sa pangangalaga at proteksyon ng kanilang pamayanan. At dahil marami sa mga boluntaryong ito ay naglilingkod sa Reilly sa loob ng maraming taon, ang mga mag-aaral na ito ay umuuwi na alam na ang kanilang tagapagturo ay babalik sa taglagas at na siya ay isang taong maasahan.

Ang Austin Partners in Education ay mapagpakumbabang nagpapasalamat sa lahat ng aming mga tagapayo sa bawat paaralan. Ngayong taon, higit sa 600 mga tagapagturo ang sumusuporta sa halos 900 mga bata. Gayunpaman, sa 87,000 mga mag-aaral sa Austin ISD, hindi ba magiging maganda kung ang bawat bata na nais ng isang tagapagturo ay maaaring magkaroon ng isa? Hinihikayat ka namin na isaalang-alang ang pagboboluntaryo bilang isang tagapagturo bawat linggo sa isang paaralang AISD. Para sa karagdagang impormasyon o upang magparehistro bilang isang tagapagturo, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.austinpartners.org/volunteer .

Anne Buechler,

Tagapamahala ng Program sa Mga Koneksyon sa Paaralan

tlTL
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!

Volunteer registration is closed for most AISD campuses until next school year. Registration will remain open for schools that are seeking volunteers for summer programming.

If you’d like to be notified when registration for APIE’s Mentoring and Math Classroom Coaching programs are open for 2024-2025, sign up to be on our early notification email list!