Nagbabasa ng Kasayahan kasama sina Dick at Jane

Magsisimula ang paaralan sa linggong ito at masayang inaalala ko sina Dick at Jane. Ang aking unang memorya ng pagbabasa nang mag-isa ay ang "Run, Spot. Tumakbo ka. " Napakaganyak na mapagtanto na ang mga titik sa pahina ay maaaring gawing mga salita at mga ideya! Gayunpaman, hindi ko naalala ang pagiging "tinuro" akong magbasa. Hindi ko natatandaan na natutunan ang mga tunog ng mga titik o ang ritmo ng mga pantig na magkasamang dinikit. Ang mga kwentong Dick at Jane, naging napakatalino na panimula. Sa oras na nakita mo sina Dick, Jane at Sally, at pinakiusapan mong tumakbo sina Spot at Puff, natutunan mo ang sumusunod:

  • a, e, i, o, u at kung minsan y
  • Mahaba a sa isang tahimik e
  • Ang maikling tunog ng patinig ay nauuna sa isang dobel na katinig
  • Ang kahalagahan ng mga pandiwa ...
  • ... at bantas

Ang aming mga programa sa Classroom Coaching ay magsisimulang muli sa lalong madaling panahon, kaya marami akong naiisip tungkol sa kung paano mo turuan ang mga bata na magbasa. Ito ay lumalabas na mayroong ilang mga pangunahing diskarte na nagpapabilis sa pagiging matatas at pag-unawa sa lahat ng antas ng grado. Ito ang mga kasanayan na bubuo ng mas malakas na mga mambabasa:

  • Paunang-magturo ng bokabularyo
  • Basahin nang malakas upang mag-modelo ng katatasan
  • Tulungan ang mga mag-aaral na mailarawan ang kwento
  • Gumawa ng madalas na mga pagsusuri sa pag-unawa
  • Tulungan ang mga mag-aaral na mahulaan kung ano ang susunod na susunod

Sa mga susunod na linggo, titingnan ko ang bawat isa sa mga pamamaraang ito nang mas detalyado. Pag-uusapan natin kung bakit ito mahalaga at kung paano ito gawin. At ibabahagi ko ang ilan sa aking mga natutunan mula sa pagturo sa dalawang ikaanim na baitang noong nakaraang taon.

Pat

 

tlTL