We are excited to announce our partnership with Austin ISD to implement a new volunteer management platform at austinisd.voly.org. Please note that the current APIE portal will no longer be accepting applications as of June 26.

Nagbabasa ng Kasayahan kasama sina Dick at Jane

Magsisimula ang paaralan sa linggong ito at masayang inaalala ko sina Dick at Jane. Ang aking unang memorya ng pagbabasa nang mag-isa ay ang "Run, Spot. Tumakbo ka. " Napakaganyak na mapagtanto na ang mga titik sa pahina ay maaaring gawing mga salita at mga ideya! Gayunpaman, hindi ko naalala ang pagiging "tinuro" akong magbasa. Hindi ko natatandaan na natutunan ang mga tunog ng mga titik o ang ritmo ng mga pantig na magkasamang dinikit. Ang mga kwentong Dick at Jane, naging napakatalino na panimula. Sa oras na nakita mo sina Dick, Jane at Sally, at pinakiusapan mong tumakbo sina Spot at Puff, natutunan mo ang sumusunod:

  • a, e, i, o, u at kung minsan y
  • Mahaba a sa isang tahimik e
  • Ang maikling tunog ng patinig ay nauuna sa isang dobel na katinig
  • Ang kahalagahan ng mga pandiwa ...
  • ... at bantas

Ang aming mga programa sa Classroom Coaching ay magsisimulang muli sa lalong madaling panahon, kaya marami akong naiisip tungkol sa kung paano mo turuan ang mga bata na magbasa. Ito ay lumalabas na mayroong ilang mga pangunahing diskarte na nagpapabilis sa pagiging matatas at pag-unawa sa lahat ng antas ng grado. Ito ang mga kasanayan na bubuo ng mas malakas na mga mambabasa:

  • Paunang-magturo ng bokabularyo
  • Basahin nang malakas upang mag-modelo ng katatasan
  • Tulungan ang mga mag-aaral na mailarawan ang kwento
  • Gumawa ng madalas na mga pagsusuri sa pag-unawa
  • Tulungan ang mga mag-aaral na mahulaan kung ano ang susunod na susunod

Sa mga susunod na linggo, titingnan ko ang bawat isa sa mga pamamaraang ito nang mas detalyado. Pag-uusapan natin kung bakit ito mahalaga at kung paano ito gawin. At ibabahagi ko ang ilan sa aking mga natutunan mula sa pagturo sa dalawang ikaanim na baitang noong nakaraang taon.

Pat

 

tlTL
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!

Volunteer registration is closed for most AISD campuses until next school year. Registration will remain open for schools that are seeking volunteers for summer programming.

If you’d like to be notified when registration for APIE’s Mentoring and Math Classroom Coaching programs are open for 2024-2025, sign up to be on our early notification email list!