Epekto ng Pangalan ni Austin na APIE isang Kasosyo sa Komunidad na may $108,000 Pagbibigay ng Pagbasa

Kami ay nasasabik na ipahayag na ang Epekto Austin ay pinangalanan Austin Kasosyo sa Edukasyon bilang isang 2011 Kasosyo sa Komunidad! Ang gawad na gawad ng $108,400 ay magpapahintulot sa amin na bigyan ng kapangyarihan ang higit sa 500 mga mag-aaral sa ika-6 na baitang upang maging mas malakas, mas malayang mga mambabasa. Kami ay magpapatuloy na maglingkod sa Webb Middle School at palawakin ang programa sa isa pang gitnang paaralan sa susunod na dalawang taon. Gagampanan ng mga mag-aaral ang kanilang pagbabasa sa bagong programa sa Pagbabasa ng Mga Bituin, at palakasin ang kanilang pagiging matatas at bokabularyo sa pamamagitan ng paglikha ng kanilang sariling book-on-tape. Ang naitala na mga kwento ay ibabahagi sa mga bata sa isang kasosyo sa elementarya.

Lubos na nagpapasalamat ang APIE para sa suporta mula sa Impact Austin at ipinagmamalaki naming mabibilang bilang kasosyo sa natitirang samahan ng mga kababaihan. Nagpapasalamat din kami sa aming mga kaibigan sa Webb Middle School, lalo na kay Principal Ray Garcia, Asst. Principal Valerie Torres-Solis at ang magagandang bata na nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa Classroom Coaching sa aming mga panauhin sa Epekto ng Austin.

Ang aming panawagan para sa mga boluntaryo para sa ika-6 na Baitang Pagbasa ng Classroom Coaching ay magsisimula sa Agosto. Plano na lumahok sa kapanapanabik na bagong opurtunidad na ito sa pamamagitan ng pagtulong sa isang bata sa gitnang paaralan sa iyong pamayanan na maging isang Star ng Pagbabasa.

Pinasasalamatan namin ang aming mga tagapagtatag, Austin Independent School District at Greater Austin Chamber of Commerce at ang aming iba pang mga nagpopondo ng programa sa Webb: Applied Materials Foundation, JPMorgan Chase Foundation, Michael & Susan Dell Foundation, KDK-Harman Foundation, at Intel Corporation para sa kanilang suporta sa paglilingkod sa aming mag-aaral.

tlTL