Hindi Ito Kumuha ng isang Rocket Scientist upang Magbago ng Buhay ..

..pero ang mga siyentipikong rocket ay palaging malugod na tinatanggap.

Sa taong ito ang Austin Partners in Education ay itutuon ang programa ng Partners in Math sa 8ika grade Ang pagbibigay ng mga mag-aaral ng isang matibay na pundasyon ay magbibigay-daan sa tagumpay sa algebra, kung saan patuloy na ipinapakita ang pananaliksik na kritikal upang matiyak ang pagkumpleto ng high school at kahandaan sa kolehiyo at karera. Nasasabik kami para sa opurtunidad na ito at nagawang gumawa ng positibong mga pagpapahusay ng programa para sa aming bago at nagbabalik na mga boluntaryo.

PIM Larawan 1

Ngayong tag-araw, ang koponan ng Kasosyo sa Matematika (Elizabeth McCormick, Amy Moore, at Karolyn Gutierrez) ay nakipagtulungan sa isang koponan ng 8ika mga guro sa marka ng matematika at Pangalawang Kagawaran ng Kurikulum sa Matematika ng AISD. Ang pangkat ay naging abala sa pagsusulat ng kurikulum, pag-order ng mga supply at pag-iipon ng mga nagbubuklod na boluntaryo. Nakatuon sa 8ika Pinapayagan ng grade ang programa na magkaroon ng isang higit na naka-target na diskarte tungkol sa kurikulum at mga mapagkukunang ibinigay sa mga boluntaryo. Sa halip na ang mga guro ay mag-email ng mga aralin bawat linggo, ang mga aralin ay handa na at ibibigay sa bawat Math Coach (ang aming bagong pangalan para sa mga boluntaryo) sa isang binder kapag dumalo sila sa pagsasanay. 

Sa bawat linggo ay kasama sa aralin ang:
Aralin Snapshot - isang maikling buod ng kung ano ang matututunan ng mga mag-aaral. 
Talasalitaan - bagong terminolohiya para sa mga mag-aaral upang malaman
Background - Saan dapat ang mga mag-aaral ay nasa puntong ito ng kanilang kaalaman sa matematika bago ang araling ito?
Bago ang Matematika - Mga nagsisimula sa pag-uusap na makakatulong sa pagbuo ng mga relasyon sa mga mag-aaral.
Ang Aralin - Mga direksyon para sa aralin kasama ang isang sample na kopya ng worksheet ng mag-aaral (kasama ang mga sagot).
Mga Tanong sa Pagpapadali - Patnubay na pagtatanong upang maakit ang mga mag-aaral
Pag-unawa - Isang gabay para sa pagtulong sa coach ng matematika na "suriin para sa pag-unawa" sa kanilang mga mag-aaral sa panahon ng aralin.
Pagsasara - Higit pa sa "makita mo sa susunod na linggo"; pagtulong sa coach ng matematika na wakasan ang sesyon sa kanilang mga mag-aaral.

Ang bagong mapagkukunang ito ay magpapagaan sa isipan ng mga Coach na hindi pa nasa 8ika grade math class sa napakahabang panahon. Lahat ng kailangan nila upang magkaroon ng positibong karanasan ay ibinibigay sa isang organisadong binder ng Coach. Hindi namin hinahanap ang mga dalubhasa sa matematika, ngunit ang mga boluntaryo na may tunay na interes na bumuo ng mga relasyon sa mga mag-aaral na nangangailangan ng positibong mga huwaran sa kanilang buhay.

Bilang karagdagan, magkakaroon ng mga patuloy na pagsasanay bawat buwan (simula sa Oktubre) sa mga paksang nauugnay sa pagbibinata at pag-aaral. Ang mga coach ay bibigyan ng mga mapagkukunan sa mga sakop na paksa upang magpatuloy sa pagbuo ng kanilang mga tool kit.

Halos 250 lingguhang Math Coach ang magbabago ng buhay sa taong ito.
Magiging isa ka ba?

tlTL