Austin ISD School-Batay na Pagboluntaryo

Kailangan ng Tulungan ang Kampus sa Kampus Sa buong Taon ng Paaralan

Maaari kang Gumawa ng Pagkakaiba

Would you like to help address needs at a specific Austin ISD campus? You can select to volunteer at any AISD school. School-based volunteers must complete a background check before they can begin. Each AISD school is responsible for managing and communicating with their volunteers. APIE provides the background check service. Bisitahin ang aming FAQ page for questions about background checks. Follow up with the campus associated with your volunteer opportunity.

If you have questions about volunteering once your background check is approved, please contact the AISD school you selected to volunteer. The school is the main point of contact for volunteer coordination.

Mga Pakikilahok na Kampus

Panatilihing Ligtas ang mga Mag-aaral at Kampus sa Iyong Donasyon

Bawat taon, nagkakaroon kami ng halos $40,000 sa pagpaparehistro at mga gastos sa pagproseso ng background check. Bilang isang hindi tubo, ang bawat dolyar ay nabibilang. Ang pagsakop sa gastos ng iyong background na tseke ay nagsisiguro na ang bawat dolyar na natanggap namin ay direkta sa pagsuporta sa mga mag-aaral. Pinahahalagahan namin ang iyong donasyon sa anumang halaga.

Handa nang magsimula?

Magrehistro bilang isang boluntaryo at simulang tulungan ang mga mag-aaral na Austin ngayon!

tlTL