Hỗ trợ nhu cầu trường học

Cung cấp đồ dùng cần thiết cho trường học.

Làm thế nào để tham gia

Tạo sự khác biệt trong cộng đồng của bạn bằng cách cung cấp đồ dùng học tập, thiết bị, các vật dụng cần thiết khác hoặc hợp tác với một trường học địa phương ngay hôm nay.

Số liệu thống kê của năm ngoái

Ngoài việc thúc đẩy các mối quan hệ đối tác tình nguyện và động lực cung cấp cho trường học, cổng thông tin đối tác của APIE đã hỗ trợ các khoản quyên góp bằng hiện vật trị giá khoảng $20.000 cho các trường thuộc ISD của Austin.

$ 0
Giá trị đóng góp bằng hiện vật
viVI